Kon Tum: Chủ trương đúng, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

20/11/2023 21:30

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã xác định nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng và triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTNTC ngày càng nâng lên.

Chủ trương đúng hiệu quả cao

Đồng chí Dương Văn Trang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống TNTC tỉnh Kon Tum cho biết: “Thực hiện nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, cấp mình, trong 3 năm qua Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định về phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…Trên cơ sở đó chúng tôi xác định và triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, quy định quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức. Cùng với đó, chúng tôi chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện các chủ trương trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Tiếp nhận, xử lý nghiêm các nguồn tin về tham nhũng, tiêu cực, tạo bước chuyển biến tích cực, bước đầu khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

1-ubnd-tinh-kon-tum-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-cong-tac-pc-tntc-1700451040.jpg UBND tỉnh Kon Tum triển khai công tác phòng chống TNTC

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết để công tác PCTN, TC đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đổi mới và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt hơn. Trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung giám sát nhiều chuyên đề liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực như: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum các cơ quan chức  năng đã tổ chức chức 1.969 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTNTC với 108.865 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép nội dung PCTNTC trong các đợt tuyên truyền pháp luật, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên mõn, học tập chuyên đề, đăng tải và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTNTC…Sở Tư pháp đã biên soạn, phát hành 10.000 tờ gấp phổ biến pháp luật về thực hiện dãn chủ ở cơ sở trong PCTN; lồng ghép các tin, bài viết về PCTNTC trong biên soạn, phát hành 05 số Thông tin phổ biến pháp luật (5.500 cuốn), 03 số Tập san Tư pháp (2.100 cuốn) theo định kỳ. Ủy ban nhân dân các huyện cấp phát 3.379 tờ gấp, tài liệu liên quan đến nội dung PCTNTC. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã đăng tải nhiều tin bài, chuyên mục liên quan đến công tác PCTNTC trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Kon Tum, Cổng, Trang thông tin điện tử… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân vâo quyết tâm PCTNTC.

2-dong-chi-duong-van-trang-uvtu-dang-bi-thu-tinh-uy-truong-ban-chi-dao-pctn-tc-cua-kon-tum-trien-khai-nhiem-vu-pctn-tc-1700451040.JPG Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang quán triệt, triển khai công tác PCTN TC

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể : Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất 83 đơn vị, UBND huyện Ngọc Hồi kiểm tra đột xuất 19 đơn vị; UBND huyện Đăk Tô kiểm tra 16 đơn vị; UBND huyện Kon Plông kiểm tra 3 đơn vị. Qua kiểm tra vẫn còn một số cán bộ, công chức ở các cấp chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức còn chậm, chưa số hóa hồ sơ,... Kết quả, Sở Nội vụ đã phát hiện và xử lý 1 viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Mặt khác, đã kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị.

Kiên quyết xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm

Thực hiện tốt phương châm “phòng là chính”, nhưng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, qua tố giác tội phạm, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nếu các cơ quan chức năng phát hiện những vụ tiêu cực, tham nhũng thì phải xử lý kiên quyết.

3-doan-cong-tac-cua-ubnd-tinh-kon-tum-den-lam-viec-voi-ubnd-huyen-ngoc-hoi-ve-cong-tac-phong-chong-tntc-1700451040.JPG Đoàn cán bộ của UBND tỉnh Kon Tum đến kiểm tra công tác PCTN TC ở huyện Ngọc Hồi

Đồng chí Nguyễn Chí Tường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết: Thời gian cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng huyện đã triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong công tác tiếp công dân, từ năm 2020 đến nay đã tổ chức tiếp công dân được 328 lượt/384 người, trong đó tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện là 199 lượt/242 người; tại UBND các xã, thị trấn là 129 lượt/142 người. Các nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, các chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác. Công tác phòng chống tham nhũng đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ năm 2020 đến nay đã tổ chức 25 cuộc thanh tra, trong đó 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã xử lý trách nhiệm đối với 05 tập thể và 85 cá nhân có liên quan đến sai phạm. Qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

          Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt những chủ trương trương, giải pháp trên, nên nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Kon Tum được phát hiện, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. Tiêu biểu như vụ sai phạm về trường hợp sử dụng đất tại dự án Đầu tư khu nhà nghỉ - du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum; Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Vietstar; Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Phát Kon Tum; vụ công chứng viên Huỳnh Thị Mai Xuân nhận tiền của người yêu cầu công chứng xảy ra tại Phòng Công chứng số 2 (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum); Vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại xã Hòa Bình, TP. Kon Tum; Vụ việc có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực đất đai trong công tác tham mưu UBND huyện Kon Plông giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng xảy ra tại Phòng TN-MT huyện Kon Plông…

5-vu-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-o-kon-tum-duoc-xet-xu-cong-khai-kip-thoi-dung-nguoi-dung-toi-1700451039.JPG Các vụ án liên quan đến TNTC đều được các cơ quan chức năng Kon Tum xét xử công khai đúng người, đúng tội

Trước đó, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án sai phạm khi mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum xảy ra năm 2022; khởi tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án sai phạm khi mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum xảy ra năm 2022. Riêng năm 2023, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố Nguyễn Thành Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum; Lê Hữu Nhân, nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum và Phạm Phước, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (TP.Kon Tum) về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cùng với đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cũng đã khởi tố 2 bị can về hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Vietstar và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Phát Kon Tum. Các vụ việc còn lại, Công an tỉnh Kon Tum đang thụ lý, giải quyết theo quy định. Kết quả đã phát hiện tham nhũng 126.431.307 đồng; Tài sản tham nhũng trong 05 vụ án được xét xử: 722.273.251 đồng; Tài sản đã được thu hồi, xử lý: 733.216.784 đồng.

Phát biểu trong chuyến thăm, làm việc với Tỉnh Kon Tum về công tác Nội chính, phòng chống TNTC và cải cách tư pháp, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Công tác phòng chống TNTC được quan tâm, vừa thực hiện các biện pháp phòng ngừa, vừa chú trọng phát hiện xử lý hành vi TNTC. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống TNTC của tỉnh Kon Tum bước đầu đi vào nề nếp hiệu quả.

4-dong-chi-phan-dinh-trac-uy-vien-bo-chinh-tri-bi-thu-trung-uong-dang-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-den-tham-kiem-tra-tai-kon-tum-1700451040.JPG Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo; đặc biệt là cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác giám định, định giá tài sản. Thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng.