Nghệ An công khai hơn 400 dự án đầu tư công giải ngân 0%

25/05/2024 20:10

Mặc dù đã nhiều lần đốc thúc nhưng gần hết quý II năm 2024, trên địa bàn Nghệ An vẫn còn 411/1.030 dự án chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký ban hành công văn về việc công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Theo kế hoạch đầu tư công tập trung của tỉnh Nghệ An năm 2024 là 4.628,57 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/5/2024, địa phương đã giải ngân 1.147,305 tỷ đồng, đạt 24,79%.

Tuy nhiên, vẫn còn 411/1.030 dự án chưa thực hiện giải ngân; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung (chưa bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia) còn 62/160 dự án; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia còn 349/870 dự án.

Sự kiện - Nghệ An công khai hơn 400 dự án đầu tư công giải ngân 0%

Trường THPT Mường Quạ (huyện Con Cuông, Nghệ An) hiện vẫn chưa giải ngân gói đầu tư công khoảng 1,5 tỉ đồng sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất.

Trong số danh mục 62/160 dự án nguồn đầu tư công tập trung (chưa bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia) chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, có thể kể đến các dự án có sử dụng nguồn vốn đầu tư công không nhỏ nhưng tiến độ giải ngân vẫn 0%.

Như: Dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Anh Sơn; Dự án xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn; Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ quốc lộ 1A đến quốc lộ 7A (tuyến đi qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi và Minh Châu huyện Diễn Châu); Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Tràng – Minh huyện Đô Lương; Dự án đường vào Khu công nghiệp Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên;…

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong danh sách nêu trên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết (huy động nhân lực, tăng ca, tập trung nhiều mũi thi công...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao; phấn đấu đến ngày 30/6/2024 không còn dự án chưa thực hiện giải ngân.

Sự kiện - Nghệ An công khai hơn 400 dự án đầu tư công giải ngân 0% (Hình 2).

 Sắp hết quý II năm 2024, vẫn còn 411/1.030 dự án chưa thực hiện giải ngân.

Đồng thời, triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đối tất cả các nguồn vốn (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia...) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đó: Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án chưa giải ngân và dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh (theo thông báo 10 ngày/lần của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; trường hợp tạm ứng, phải bảo đảm việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao.

Các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh: Ưu tiên tối đa việc giải quyết hồ sơ thủ tục cho các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024, bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

Sự kiện - Nghệ An công khai hơn 400 dự án đầu tư công giải ngân 0% (Hình 3).

Dự án trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Anh Sơn dù đã từng bước đưa vào sử dụng nhưng tiến độ giải ngân vẫn là 0%.

Đặc biệt, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.